کارمزد ها

وضعیت
نام نماد حداقل ارسال کارمزد انتقال محدودیت برداشت روزانه وضعیت
Item Emoji C4B C4B 0.00 غیر فعال
Item Emoji BNB BNB 0.10000000 0.05 100.00000000 فعال
Item Emoji WINkLink WIN 100.00000000 20.00 100000000.00000000 غیر فعال
Item Emoji ChainLink LINK 1.00000000 0.05 100.00000000 غیر فعال
Item Emoji Ethereum ETH 0.00 فعال
Item Emoji Bitcoin BTC 0.00050000 0.00 25.00000000 فعال
Item Emoji Tether USDT 1.00000000 0.00 10000.00000000 فعال
Item Emoji Tron TRX 1.00000000 0.00 10000.00000000 فعال
نمایش: 1 - 8 از 8 داده